Artykuły

Ważne czynniki i elementy skutecznego instruktażu dla pacjentów ortodontycznych

Ilustracja: Ważne czynniki i elementy skutecznego instruktażu dla pacjentów ortodontycznych

Postępowanie instruktażowe dla pacjentów ortodontycznych uzależnione jest od takich czynników, jak:

 • stosowana metoda leczenia,
 • rodzaj aparatu,
 • wiek pacjenta
 • zdolności manualne pacjenta.

Należy również pamiętać, że oddzielnym elementem, mającym ogromny wpływ na poprawność i efektywność instruktażu, jest tzw. „compliance”, czyli zrozumienie i poznanie oczekiwań pacjenta względem leczenia. Świadomość pacjentów w zakresie długiego okresu leczenia może nasilać emocje, w tym obawy i lęki związane z samym leczeniem. Istotną kwestią jest więc wyeliminowanie ewentualnych problemów i niedogodności związanych z użytkowaniem aparatu ortodontycznego.

Elementy instruktażu:

 • ocena stanu jamy ustnej pacjenta,
 • motywacja,
 • zapoznanie pacjenta z budową i elementami aparatu (w korelacji z odpowiednim etapem leczenia),
 • edukacja pacjenta w zakresie higieny jamy ustnej,
 • edukacja pacjenta w zakresie higieny aparatu ortodontycznego,
 • zapoznanie pacjenta ze środkami wspomagającymi pielęgnację, np. pasty, szczoteczki, płukanki itp.,
 • dobór odpowiedniej diety oraz wytyczne dotyczące zmiany nawyków żywieniowych,
 • zalecenia dodatkowe, np. profesjonalny skaling, piaskowanie, fluoryzacja itp.,
 • kontrola postępów – Re-cool.

Zobacz również: